Odra 2012
Projekt „UTOPIEC 2012”

Podbudowani zeszłorocznym sukcesem w 2012 roku zaplanowaliśmy kilka ciekawych wydarzeń żeglarskich, z których najbardziej wartym udokumentowania jest unijny projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu sfinansowaliśmy spływ i przygotowaliśmy materiały promujące turystykę na naszym odcinku Odry.

Tytuł projektu „Na śląskiej krainie kręta Odra płynie”
Umowa 00306-6930-UM0840077/11
Dotacja – 17.500,00 zł,

Za unijne pieniądze musieliśmy zrobić:
1. Trzydniowy spływ Odrą na odcinku Koźle – Opole (ależ bardzo chętnie !! 🙂 )
2. Materiały promocyjne w postaci mapki i strony www. (no niech będzie 🙁 )

A tak płynęliśmy:

Mapa papierowa – do ściągnięcia w pliku pdf
Istnieje nadal możliwość otrzymania oryginalnych map – aż do wyczerpania nakładu.
Proszę o kontakt: sport@max-tool.pl lub telefonicznie: 506 024205

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Towarzystwo Sportowe Iron Man